"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

GALERIA

2024 ROK
2023 ROK

2022 ROK

Spotkania z organizacjami pozarządowymi

2021 ROK

Warsztaty z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz gry na instrumentach muzycznych na terenie LGD "Kurpsie Razem"

Spotkania z organizacjami pozarządowymi 

2020 ROK

Spotkania i szkolenia z mieszkańcami/organizacjami pozarządowymi/samorządami

2019 ROK

Spotkania i szkolenia z mieszkańcami


2016-2018 ROK

2018
2017 
2016copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl