"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Konsultacje społeczne - nowa LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" rozpoczyna proces przygotowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego, którego bardzo ważnym elementem jest włączenie mieszkańców obszaru 9 gmin kurpiowskich: Olszewo-Borki, Myszyniec, Łyse, Lelis, Kadzidło, Jednorożec, Czarnia, Chorzele i Baranowo.

W związku z powyższym zapraszamy na konsultacje społeczne WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW z różnych grup i środowisk społecznych, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Spotkania będą miały charakter warsztatowy i pozwolą na wskazanie największych problemów obszaru LGD oraz działań, które pomogą je stopniowo naprawiać. Na podstawie zebranych podczas konsultacji społecznych danych zbudowana będzie nowa Strategia Rozwoju Lokalnego, w ramach której w latach 2023-2027 będziemy finansować projekty społeczne, gospodarcze i inwestycyjne.

Właśnie dlatego bardzo zależy Nam na Waszej obecności i zaangażowaniu na spotkaniach.Poniżej w załącznikach znajduje się harmonogram i planowany program konsultacji społecznych.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH! DO ZOBACZENIA! :)Zał. 1. Harmonogram i planowany program konsultacji społecznych

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl