"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Organizacja inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszaru wiejskie".

Operacja mająca na celu kultywowanie i wzmocnienie tradycji wśród społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie 12 inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego przez 12 grantobiorców

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W ramach przedsięwzięcia KURPIOWSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA zrealizowano operację pt. Organizacja inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego z zakresu zachowania dziedzictwa na terenie LGD "Kurpsie Razem" w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie kultywowania i wzmocnienia tradycji społeczności lokalnej.

Łączna kwota środków zaangażowanych na projekt wyniosła: 240 000,00 PLN.

Udało się zrealizować dwanaście inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego o następujących tytułach:

1. "Strój kurpiowski nośnikiem tradycji i historii" - Koło Rolnicze "ZAGAJNICA" w Łodziskach.
Kółko Rolnicze "ZAGAJNICA" w ramach inicjatywy zakupiło stroje ludowe dla 13 członków kółka. W wyniku realizacji zadania wyposażono zespół śpiewaczy "Zagajnica" w Łodziskach w 11 kompletów strojów ludowych damskich, 11 sztuk korali z bursztynu oraz 2 męskie stroje. 

2. My Kurpsie znad Rozogi - Koło Rolnicze "Nad Rozogą" w Łęgu Starościńskim.
W ramach zadania również zakupiono stroje kurpiowskie dla członków Koła: 6 kompletów męskich i 10 kompletów damskich. Stroje zostały zakupione aby członkowie Koła Rolniczego "Nad Rozogą" mogli prezentować się w strojach jako grupa kurpiowska m.in. w konkursach dożynkowych, festynach lub imprezach organizowanych przez inne Kółka Rolnicze.


3. Stroje Kurpiowskie - dziedzictwem kulturowym Kółka Rolniczego "Zręczne Ręce".
Kółko Rolnicze w ramach zadania zakupiło stroje ludowe dla członków Kółka Rolniczego oraz brakujące wyposażenie i elementy uzupełniające kompletny strój kurpiowski. Kółko Rolnicze "Zręczne Ręce" poprzez podjęte działania polegające na odtwarzaniu widowisk z życia dawnych Kurpiów  stara się kultywować i upowszechniać dziedzictwo kulturowe i historyczne Kurpiów.

4. "Etnolograf Kurpiowszczyzny" - Konferencja Naukowa o Księdzu Władysławie SkierkowskimTowarzystwo Przyjaciół Myszyńca.
W ramach inicjatywy Stowarzyszenie zorganizowało konferencję poświęconą piewcy i propagatorowi kultury kurpiowskiej - księdzu Władysławowi Skierkowskiemu. Konferencja odbyła się w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu i rozpoczęła się Mszą Św. z elementami gwary kurpiowskiej. Po zakończeniu Mszy Św. odbył się koncert folklorystyczny wprowadzający do części merytorycznej konferencji, podczas której odbyło się wystąpienie prelegentów. Po wystąpieniach uczestnicy konferencji udali się na degustację tradycyjnych potraw kurpiowskich, przygotowanych przez lokalne koła gospodyń wiejskich. 

5. WIELKANOCNA PALMA KURPIOWSKA - PROCES TWORZENIA - Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Łysych.
W ramach zadania, Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne zrealizowało film promocyjny zawierający instruktaż wicia tradycyjnych palm wielkanocnych, przeprowadzony przez najbardziej rozpoznawalne twórczynie ludowe z terenu gminy Łyse - zdobywczynie czołowych nagród konkursu "Palma Kurpiowska". W projekcie wzięli udział również przedstawiciele młodego pokolenia Kurpiów, w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do opanowania sztuki wicia palm kurpiowskich. Film instruktażowy zamieszczony został na kanale YouTube oraz stronie internetowej Gminy Łyse. 

Link do instruktarzu znajduje się TUTAJ.

6. Instruktaż opisujący w sposób edukacyjno-metodyczny folklor muzyczno-taneczny i zabawowy regionu Kurpiowskiej Puszczy zielonej pn. "Kurpiowskie tańce, gra i zabawy"  Towarzystwo Kurpiowskie "Strzelec" Czarni.
Towarzystwo Kurpiowskie "Strzelec" w ramach zadania wydało album w formie instruktażu, w którym zawarte zostały informacje na temat specyfiki folkloru kurpiowskiego i jego przejawów w ujęciu historycznym regionu. W albumie znajdują się zdjęcia, teksty oraz nagrania podkładów muzycznych a także film instruktażowy zawierający stare, ludowe tańce, gry i zabawy z regionu kurpiowskiego.  

7. Stroje dla Zespołu Folklorystycznego Kurpiowszczyzna - Stowarzyszenie zwykłe pn. "ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY KURPIOWSZCZYZNA".
W ramach zadania zakupiono stroje kurpiowskie dla członków Zespołu Folklorystycznego "Kurpiowszczyzna" w celu zapewnienia zespołowi strojów kurpiowskich niezbędnych do prowadzonej działalności artystycznej zespołu polegającej na odtwarzaniu tradycyjnych pieśni, tańców i obrzędów.

Link do filmu opisującego stroje kurpiowskie znajduje się TUTAJ

8. Strój ludowy - wizytówką każdego Kurpia - Koło Gospodyń Wiejskich w Pupkowiźnie.
Koło Gospodyń Wiejskich w Pupkowiźnie w ramach projektu również zakupiło stroje kurpiowskie, dzięki którym Koło będzie mogło poszerzyć swoją działalność o udział w inicjatywach edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego.

9. Poznaj Koła Gospodyń Wiejskich - nośniki tego co lokalne, regionalne i tradycyjne - Stowarzyszenie zwykłe pn. Stowarzyszenie Kulturalne "KURPIANKA" z Kadzidła.
W wyniku podjętej inicjatywy przez Stowarzyszenie Kulturalne "Kurpianka" powstał 1 film o charakterze edukacyjno-promocyjnym, na który składa się sześć opowieści o Kołach Gospodyń Wiejskich z gminy Kadzidło. Materiał filmowy ukazuje historię i kierunek działania każdego wybranego Koła Gospodyń Wiejskich działającego w gminie Kadzidło. Najważniejsze obszary działań ukazane w filmie obejmują szeroko rozumianą działalność kulturową, podtrzymywanie tradycji ludowych a także integracji społeczności lokalnej przez wybrane Koła Gospodyń Wiejskich.

Link do filmu znajduje się TUTAJ.

10. Koncert inspirowany muzyką kurpiowską -Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. Adama Chętnika.
W wyniku podjętych działań Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. Adama Chętnika zorganizowało koncert muzyki inspirowanej pieśnią kurpiowską w Bazylice w Myszyńcu. Zgodnie z programem wystąpili: Alicja Węgorzewska-Whiskerd-mezzosopran, która wykonała pieśń kurpiowską Nisko słonko, in crudo we własnej aranżacji, z towarzystwem fortepianu (Natalia Gaponenko) i skrzypiec (Bogdan Kierejsza), jedną z pieśni kurpiowskich na głos i fortepian Uwoz mamo roz  Karola Szymanowskiego także z towarzystwem fortepianu i skrzypiec oraz trzy utwory Ave Maria Williama Gomeza, Giulio Cacciniego/Wawiłowa i Franciszka Schuberta.
Podczas koncertu Maria Domżał - sopran, wykonała trzy pieśni kurpiowskie K. Szymanowkiego na głos i fortepian: Leciały zórazie, Wysła burzycka, U jeziorecka oraz pieśń Michała Lorenca Ave Maria. Artystce akompaniowała na fortepianie Natalia Goponenko. Lena Juszkiewicz - fortepian, wykonała 2 Preludia Sergiusza Rachmaninowa op. 3 nr 2 i op. 23 nr 5. Bogdan Kierejsza - skrzypce wykonał Salut d' Amour Op. 12 Edwarda Elgara. Natalia Gaponenko akompaniowała na fortepianie zarówno wirtuozowi skrzypiec Bogdanowi Kierejszy jak i obydwu śpiewaczkom.


11. "Brat Zenon Żebrowski - Kurpiowski apostoł Japonii - Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Kurpiowskiej.
Zadanie polegało na z trwałym posadowieniu na gruncie rzeźby Brata Zenona Żebrowskiego wraz z dwiema tablicami przy Szkole Podstawowej w Surowem, która nosi jego imię.

12. Koncert "Folkowe granie" - Koło Gospodyń Wiejskich "Nowalijki".
W ramach inicjatywy KGW "Nowalijki" zorganizowało koncert muzyki folklorystycznej pod hasłem "Folkowe granie". Do realizacji koncertu zaproszono twórców muzyki ludowej m.in.: Zespół Pieśni i Tańca KURPIE, zespół "Carniacy" ze wsi Czarnia oraz zespół "Podsybka Kurpiowska". Podczas festynu można było skosztować tradycyjnych potraw kurpiowskich takich jak: babka ziemniaczana, pępuchy drożdżowe, smalec, chleb na zakwasie, zupa grochowa czy piwo kozicowe. Potrawy te, zostały przygotowane przez KGW "Nowalijki".

Galeria zdjęć ze zrealizowanych zadań znajduje się TUTAJ.


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl