"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Organy statutowe LGD

W skład organów statutowych LGD wchodzą :

Zarząd
 1. Magdalena Anna Walijewska - Prezes - sektor społeczny
 2. Ewa Janina Trzcińska - Wiceprezes - sektor gospodarczy
 3. Wojciech Łukaszewski - Wiceprezes - sektor publiczny
 4. Jarosław Zakrzewski - Skarbnik - sektor gospodarczy
 5. Małgorzata Wołosz - Sekretarz - sektor publiczny
 6. Bogumiła Marzena Kardaś - Członek Zarządu - sektor publiczny
 7. Witold Henryk Kuczyński - Członek Zarządu - sektor społeczny
 8. Czesław Faderewski - Członek Zarządu - sektor społeczny
 9. Renata Kochańska - Członek Zarządu - sektor społeczny
 10. Henryk Zdzisław Tański - Członek Zarządu - sektor społeczny
 11. Leonard Koszykowski - Członek Zarządu - sektor gospodarczy
Komisja Rewizyjna
 1. Beata Olber-Pawłowska - Przewodniczący Komisji - sektor społeczny
 2. Dariusz Puławski - Wiceprzewodniczący Komisji - sektor społeczny
 3. Stanisław Pyśk - Sekretarz Komisji - sektor społeczny


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl