"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Konsultacje społeczne - (foto)RELACJA

W tym tygodniu zakończyliśmy cykl organizowanych w dniach 1-21 czerwca 2022 r. spotkań z mieszkańcami gmin obszaru LGD "Kurpsie Razem". Konsultacje, które prowadziła Prezes Stowarzyszenia - Magdalena Anna Walijewska, miały na celu włączenie mieszkańców w proces budowania NOWEJ Strategii Rozwoju Lokalnego w okresie programowania 2021-2027. Spotkania miały charakter warsztatowy i pozwoliły na wskazanie największych problemów oraz oczekiwań poszczególnych gmin i ich mieszkańców. Dzięki zdobytej wiedzy projekty finansowane w ramach nowej strategii będą dobrze dopasowane do potrzeb obszaru LGD "Kurpsie Razem".

Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM UCZESTNIKOM za zaangażowanie podczas spotkań i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Mamy nadzieję, że razem uda nam się stworzyć lepsze warunki do rozwoju społecznego i gospodarczego naszego regionu.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze spotkań --> TUTAJ


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl