"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Warsztaty z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz gry na instrumentach muzycznych

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu kultywowanie i wzmocnienie tradycji wśród społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie 31 warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych przez 13 grantobiorców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia "Kurpiowszczyzna - moja mała Ojczyzna" zrealizowano projekt grantowy pt. "Organizowanie warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz gry na instrumentach muzycznych na terenie LGD "Kurpsie Razem" w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie kultywowania i wzmocnienia tradycji społeczności lokalnej.

Łączna kwota środków zaangażowanych na projekt wyniosła: 195 000,00 PLN

Galeria zdjęć z przeprowadzonych warsztatów znajduje się TUTAJ

W ramach projektu grantowego zrealizowano następujące warsztaty:

1. "Rękodzieło prawie już zapomniane - reaktywacja" - Kółko Rolnicze "Zręczne Ręce".
W ramach zadania Kółko Rolnicze zorganizowało warsztaty z zakresu wycinanki kurpiowskiej, kierca z grochu i słomy, bukietu kurpiowskiego, gwiazdki robionej na szydełku oraz pisanki woskiem pisanej.

2. "Garncarstwo - oderwanie się od życia codziennego" - Koło Gospodyń Wiejskich w Pupkowiźnie.
Koło Gospodyń Wiejskich, w ramach operacji zorganizowało warsztaty garncarskie prowadzone przez twórcę ludowego - Pana Adama Muracha trudniącego się w wyrobach z gliny oraz Panią Agatę Sakowską, która trudni się w malowaniu naczyń wzorami kurpiowskimi oraz kolorami, które w regionie kurpiowskim są tradycyjne.

3. TRADYCJA W TRZECH ODŁONACH - Kółko Rolnicze "Nad Rozogą" w Łęgu Starościńskim.
Kółko Rolnicze w ramach zadania przeprowadziło trzy rodzaje warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej: 
  • warsztaty z tworzenia kierca,
  • warsztaty z rzeźby w drewnie,
  • warsztaty z wyplatania wieńca.
4. Warsztaty rzeźbiarskie na Kurpiach - Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Łysych.
Warsztaty z rzeźby w drewnie zostały przeprowadzone przez Pana Józefa Bacławskiego - twórcę ludowego w dziedzinie rzeźbiarstwa na Kurpiach. W warsztatach uczestniczyło również trzech innych rzeźbiarzy oraz inne osoby, które mogły spróbować swoich sił w dziedzinie rzeźbiarstwa.

5. Warsztaty kurpiowskiego rękodzieła ludowego - Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.
Zadanie polegało na realizacji cyklu warsztatów z zakresu tworzenia elementów kurpiowskiej sztuki ludowej w zabytkowej Dzwonnicy w Myszyńcu, które zostały przeprowadzone przez twórców ludowych. Warsztaty trwały 5 dni po 8 godzin dziennie. Każdy dzień poświęcony był innej dziedzinie rękodzieła (wycinanka, kierce, haft, plecionkarstwo i garncarstwo).

6. "Grajta grace, bo ja skace" - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. A. Kopcia w Baranowie.
W ramach zadania zostały przeprowadzone warsztaty z nauki gry na harmonii pedałowej i ludowych skrzypcach. Zajęcia prowadzone były przez okres pięciu miesięcy. Prowadzącymi warsztaty byli muzykanci ludowi z kapeli zespołu "Pod Borem" z Zawad.

7. WSZYSCY NASI PATRONI - Ochotnicza Straż Pożarna w Brodowych Łąkach.
W ramach zadania OSP w Brodowych Łąkach zorganizowało warsztaty rzeźbiarskie z drewna. Efektem przeprowadzonych warsztatów było powstanie sześciu postaci wyrzeźbionych z drewna, które zostały umiejscowione w Brodowych Łąkach i Zawadach.

8. "Z tradycją w przyszłość - warsztaty kurpiowskiej sztuki ludowej" - Koło Gospodyń Wiejskich "Zagajnica" w Łodziskach.
W ramach zadania KGW zorganizowało 39 spotkań warsztatowych, podczas których uczestnicy zostali wprowadzeni w tajniki wykonywania kwiatów z bibuły, bukietów, palm, szydełkowania, haftowania, strzyżenia wycinanki, wykonywania kierca z grochu oraz wieńca dożynkowego z kłosów zboża.

9. "Warsztaty Kurpiowskie - poznajmy sztukę ludową i tradycję kulturową Kurpiów od podszewki" - Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas.
Zadanie polegało na organizacji warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej, których celem było zachowanie dziedzictwa kulturowego Kurpiów. KGW Żebry-Wierzchlas, we współpracy z innymi Kołami Gospodyń Wiejskich zorganizowało dwudniowy, wyjazdowy cykl warsztatów dla lokalnej społeczności o następujących blokach tematycznych:
  • lepienie byśków kurpiowskich i nowych latek;
  • kopanie i obróbka bursztynu, oraz
  • zielarstwo ludowe.
10. Nauka tradycyjnej gry na skrzypcach wraz z zakupem niezbędnych instrumentów dla uczestników projektu -Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej "PUSZCZA" w Lelisie.
Warsztaty polegały na zorganizowaniu i prowadzeniu tradycyjnej i ludowej nauki gry na skrzypcach. Podczas warsztatów uczestnicy wyposażeni byli w instrumenty zakupione przez wnioskodawcę.  Zajęcia zostały przeprowadzone przez instruktora gry na skrzypcach.

11. GDZIE NA PUSZCZY WIOSKI, TAM SŁYCHAĆ ŚPIEW KURPIOWSKI - warsztaty tradycyjnego folkloru kurpiowskiego Stowarzyszenie Kulturalne "KURPIANKA".
Podczas warsztatów zorganizowano warsztaty z tradycyjnego śpiewu kurpiowskiego dla 4 Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kadzidło tj. Krobi, Klimk, Golanki i Czarni. Członkinie KGW opanowały wybrany repertuar pieśniowy z zakresu pieśni leśnych, żniwno-dożynkowych, kolęd oraz pieśni zalotnych i weselnych połączonych z tańcem obrzędowym.

12. Warsztaty artystyczne z zakresu kurpiowskiej rzeźby ludowej pn. "Rzeźba ludowa marką Kurpiów" - Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Kurpiowskiej.
W ramach zadania, Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty z rzeźby w drewnie. W warsztatach wzięło udział 100 osób w różnym wieku, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z twórczością ludową Kurpiów. Powstałe rzeźby, zostały nieodpłatnie przekazane placówkom publicznym na terenie gminy Czarnia tj. Publicznej Bibliotece w Czarni, Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem oraz Urzędowi Gminy Czarnia. 

13. Warsztaty z tańca ludowego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Myszyniec - Stowarzyszenie zwykłe pn. "ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY KURPIOWSZCZYZNA" 
W ramach zadania  Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty z zakresu tańca kurpiowskiego dla uczniów szkół podstawowych, działających na terenie Gminy Myszyniec. Warsztaty zostały przeprowadzone przez instruktora tańca przy akompaniamencie harmonii. Na zakończenie projektu zorganizowano koncert w wykonaniu grup tanecznych.
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl