"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Punkt konsultacji społecznych

Uprzejmie informujemy, że w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania UE 2021-2027, uruchomiliśmy punkt konsultacji społecznych. 
Celem działania punktu jest umożliwienie społeczności lokalnej zamieszkującej obszar działania LGD "Kurpsie Razem" stały dostęp do informacji na temat postępu prac nad opracowywaną strategią.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie Waszych potrzeb i problemów z jakimi zmagacie się w celu ustalenia priorytetów w działaniach, tak aby tworzona strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju regionu.

Punkt konsultacyjny znajduje się:

w biurze Stowarzyszenia LGD "Kurpsie Razem", ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego i mailowego:
Tel. kom. 507 856 135
Tel. kom. 517 479 418
e-mail: kurpsierazem@interia.pl

Punkt konsultacyjny jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl