"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

EKO-KURP

W ramach przedsięwzięcia EKO-KURP zrealizowano operacje pt. „Kampania informacyjno-promocyjna z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych" w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz rozwiązań innowacyjnych.


Udało się zrealizować cztery projekty grantowe:

 


W wyniku realizacji tych operacji osiągnięty został nadrzędny cel wdrożenie rozwiązań służących podnoszeniu świadomości proekologicznej wśród mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez realizację zadań na terenie gmin: Myszyniec, Czarnia, Jednorożec, Lelis przez 4 grantobiorców w okresie do 30 czerwca 2019 r. 

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl