Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Stacja Meteorologiczna z pyłomierzem – Jednorożec

W ramach projektu została w Jednorożcu uruchomiona stacjameteorologiczna z pyłomierzem. Celem jest monitorowanie stanu powietrza orazwarunków meteorologicznych w celu podniesienia świadomości mieszkańców w temacieekologicznych źródeł energii oraz w celu promowania Gminy Jednorożec leżącej naterenie Kurpiowszczyzny.


W drodze konsultacji społecznych stwierdzono, że jest dużezainteresowanie i poparcie dla tej inicjatywy. Montaż stacji został zleconyspecjalistycznej firmie. Mieści się ona w centrum Jednorożca. Na uroczystościjej odsłonięcia zjawiło się aż 95 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniumieszkańców tematem jakości powietrza w naszej miejscowości.


Dzięki automatycznej stacji społeczność jednorożecka będziekontrolowała jakość powietrza i będzie to podstawą do dyskusji na tematekologicznych źródeł energii i współpracy władz i mieszkańców w tym temacie.


Stację uruchomiono 11 listopada 2018 r.


Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej"


Galeria (fot. Stowarzyszenie "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej"):
Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl