Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Zakup, montaż i uruchomienie automatycznej stacji meteorologicznej on-line oraz profesjonalnego dydaktycznego ogródka meteorologicznego

Na budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej wMyszyńcu znajdującym się w centrum miasta zamontowano profesjonalnąautomatyczną stację meteorologiczną online, monitorującą jakość powietrza.Aktualny poziom zanieczyszczeń powietrza w Myszyńcu jest wyświetlany namonitorze LED zamontowanym na budynku RCKK w Myszyńcu.


Projekt zakładał wzmocnienie kapitału społecznego, w tympodniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmianklimatycznych, poprzez zakup, montaż i uruchomienie automatycznej stacjimeteorologicznej online oraz profesjonalnego dydaktycznego ogródkameteorologicznego.


Dzięki temu istniej możliwość poznania zasad programowaniapogody, prowadzenia jej obserwacji, wyciąganie wniosków pozyskanych zobserwacji najbliższego otoczenia oraz poznanie procesów zachodzących wprzyrodzie. Profesjonalny ogródek meteorologiczny powstał na terenie wiatyrekreacyjnej RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu w sąsiedztwie miejscowychszkół (podstawowej i powiatowej); wokół ogródka wykonano ogrodzenie.


Poprzez realizacje ogródka meteorologicznego dzieci imłodzież mają nieocenioną pomoc dydaktyczną podczas zajęć przyrody, geografiioraz lekcji informatyki. Dla zainteresowanych tą tematyką uczniów zostałyprzeprowadzone w dniu 29 marca 2019 r. warsztaty rozbudzające wśród uczniówzainteresowanie ekologią, szczególnie zmianami klimatu, zanieczyszczeniemśrodowiska oraz racjonalnym korzystaniem ze źródeł energii przy wykonywaniucodziennych czynności.


Stworzenie przyszkolnego ogródka meteorologicznego orazutworzenia lokalnej stacji meteorologicznej z możliwością dostępu do danychpogodowych za pomocą strony internetowej stało się ważnym elementemsprzyjającym rozwojowi świadomości ekologicznej uczniów oraz innych mieszkańcówobszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.


Projekt został zrealizowany przez Towarzystwo PrzyjaciółMyszyńca.


Galeria (fot. Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca):


Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl