"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Festyny integrujące wieś kurpiowską

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 
Operacja ma na celu aktywizację i integrację mieszkańców wsi kurpiowskiej, w tym osób z grup defaworyzowanych poprzez zorganizowanie 24 festynów na terenie gmin: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, przez 14 grantobiorców w okresie od 1 czerwca do 30 września 2017 r. współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Od 1 czerwca 2017. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” realizuje operację pn. „Festyny integrujące wieś kurpiowską” mającą na celu aktywizację i integrację mieszkańców wsi kurpiowskich, w tym osób z grup defaworyzowanych, poprzez zorganizowanie 24 festynów na terenie gmin: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec przez 14 grantobiorców.

Łączna kwota środków zaangażowanych na projekt wynosi 200 000,00 PLN.

Wydarzenia, które są organizowane przez lokalne koła gospodyń wiejskich cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Podczas trwania festynów odbywają się konkursy dla dzieci i młodzieży, występy zespołów ludowych oraz degustacja potraw regionalnych. Najmłodsi mieszkańcy wsi kurpiowskich mogą również cieszyć się z przygotowanych atrakcji festynowych, tj. dmuchane zamki, zjeżdżalnie, baseny z kulkami, fotobudki i inne.

Poniżej linki do zdjęć z imprez:

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl