"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Informacje ogólne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" obejmuje swoim działaniem teren siedmiu gmin północnej części powiatu ostrołęckiego: Baranowo, Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec i Olszewo-Borki oraz dwóch gmin północno-wschodniej części powiatu przasnyskiego – Chorzele oraz Jednorożec.
Mapa przedstawia obszar działania Stowarzyszenia LGD "Kurpsie Razem"Usytuowanie obszaru działania LGD na terenie województwa mazowieckiego.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"
jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl