"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Stowarzyszenie LGD "Kurpsie Razem"

ul. Plac Wolności 60/31
07-430 Myszyniec
NIP: 758-235-81-33
woj. mazowieckie

kurpsierazem@interia.pl


Prezes:
Magdalena Anna Walijewska
tel. kom.: +48 517 479 418

Doradca ds. projektów:
Wioleta Żerańska
tel. kom.: +48 507 856 135

Pracownik ds. kadrowych i rozliczeń finansowych
Klaudia Rudnicka
tel. kom.: +48 507 856 135

Pracownik ds. wdrażania LSR
Wioleta Martyna Szcześniak
tel. kom.: +48 517 479 418


Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2016 r. L 119/1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” z siedzibą w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60/31. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kurpsierazem@interia.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00018-6933-UM0710030/16 z dnia 17 maja 2016r.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji.

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl