"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Ankieta internetowa - nowa LSRZwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety internetowej (link poniżej) dotyczącej wskazania i oceny różnych aspektów codziennego życia na obszarze Stowarzyszenia LGD "Kurpsie Razem". Ankieta jest jednym z elementów włączających mieszkańców do prac nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego - jej wyniki wskażą największe problemy obszaru i pozwolą wybrać i wdrożyć działania naprawcze. Badanie jest w pełni anonimowe.


Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety!


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl