"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Spotkania diagnozujące NGO - we współpracy z Federacją Mazowia (2019.09.24-25)

W dniach 24-25 września 2049 r. odbyły się spotkania diagnozujące potrzeby, problemy oraz działania organizacji pozarządowych na naszym terenie. Wspólnie z Federacją Mazowia rozmawialiśmy o słabych i mocnych stronach działań i funkcjonowania lokalnych NGO oraz o komunikacji między nimi. Wysłuchaliśmy wspólnie historii na temat sukcesów i porażek z jakimi mierzyli się członkowie organizacji i jakie mają potrzeby i plany na przyszłość.


Wszystkie zebrane informacje posłużyły do stworzenia raportu z diagnozą obszaru.


Bardzo dziękujemy za zaangażowanie lokalnych organizacji i wysoką frekwencję. Dziękujemy także ogromnie Paniom Ani Czyżewskiej i Martynie Studzińskiej z Federacji Mazowia za zaangażowanie i poprowadzenie spotkania.


fot. Magdalena Anna Walijewska


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl