Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Spotkania diagnozujące NGO - we współpracy z Federacją Mazowia (2019.09.24-25)

W dniach 24-25 września 2049 r. odbyły się spotkania diagnozujące potrzeby, problemy oraz działania organizacji pozarządowych na naszym terenie. Wspólnie z Federacją Mazowia rozmawialiśmy o słabych i mocnych stronach działań i funkcjonowania lokalnych NGO oraz o komunikacji między nimi. Wysłuchaliśmy wspólnie historii na temat sukcesów i porażek z jakimi mierzyli się członkowie organizacji i jakie mają potrzeby i plany na przyszłość.


Wszystkie zebrane informacje posłużyły do stworzenia raportu z diagnozą obszaru.


Bardzo dziękujemy za zaangażowanie lokalnych organizacji i wysoką frekwencję. Dziękujemy także ogromnie Paniom Ani Czyżewskiej i Martynie Studzińskiej z Federacji Mazowia za zaangażowanie i poprowadzenie spotkania.


fot. Magdalena Anna Walijewska


Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl