"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Szkolenia w zakresie pisania wniosków (2019.09.09-13)

W dniach 9-13 września 2019 roku odbyły się szkolenia w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie. Jednego dnia odbyły się szkolenia z dwóch zakresów pierwsze obejmowało wnioski w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z biznesplanem dla osób fizycznych, drugie - pisanie wniosków o dofinansowanie działań promujących region w formie publikacji dla organizacji pozarządowych.

Szkolenia prowadziła Pani Barbara Szczubełek - doradca ds. projektów.

fot. Dorota Jolanta Młynarska
Myszyniec - Wydmusy
Łyse
Chorzele
Lelis
Baranowo

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl