Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Szkolenia w zakresie pisania wniosków (2019.09.09-13)

W dniach 9-13 września 2019 roku odbyły się szkolenia w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie. Jednego dnia odbyły się szkolenia z dwóch zakresów pierwsze obejmowało wnioski w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z biznesplanem dla osób fizycznych, drugie - pisanie wniosków o dofinansowanie działań promujących region w formie publikacji dla organizacji pozarządowych.

Szkolenia prowadziła Pani Barbara Szczubełek - doradca ds. projektów.

fot. Dorota Jolanta Młynarska
Myszyniec - Wydmusy
Łyse
Chorzele
Lelis
Baranowo

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl