Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Festyny integrujące wieś kurpiowską

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 
Operacja ma na celu aktywizację i integrację mieszkańców wsi kurpiowskiej, w tym osób z grup defaworyzowanych poprzez zorganizowanie 24 festynów na terenie gmin: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, przez 14 grantobiorców w okresie od 1 czerwca do 30 września 2017 r. współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Od 1 czerwca 2017. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” realizuje operację pn. „Festyny integrujące wieś kurpiowską” mającą na celu aktywizację i integrację mieszkańców wsi kurpiowskich, w tym osób z grup defaworyzowanych, poprzez zorganizowanie 24 festynów na terenie gmin: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec przez 14 grantobiorców.

Łączna kwota środków zaangażowanych na projekt wynosi 200 000,00 PLN.

Wydarzenia, które są organizowane przez lokalne koła gospodyń wiejskich cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Podczas trwania festynów odbywają się konkursy dla dzieci i młodzieży, występy zespołów ludowych oraz degustacja potraw regionalnych. Najmłodsi mieszkańcy wsi kurpiowskich mogą również cieszyć się z przygotowanych atrakcji festynowych, tj. dmuchane zamki, zjeżdżalnie, baseny z kulkami, fotobudki i inne.

Poniżej linki do zdjęć z imprez:

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl