"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców - rozwój działalności gospodarczej / zachowanie dziedzictwa (08-22.06.2020)

W dniach od 8 do 22 czerwca 2020 roku odbyły się spotkania szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju. 

Spotkania dotyczyły możliwości dofinansowania operacji na rozwój istniejącej działalności gospodarczej, na których zebrani przedsiębiorcy mogli uzyskać niezbędne informacje na temat warunków i procesu otrzymania wsparcia oraz zadawać pytania szczegółowe.

Odbyły się także spotkania z organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi podjęciem działań w kierunku zachowania dziedzictwa poprzez zorganizowanie inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego oraz organizowania warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych.

Wszystkie spotkania były prowadzone przez Panią Prezes Magdalenę Annę Walijewską.

Bardzo dziękujemy wszystkim zebranym za zainteresowanie i przybycie na spotkania.

fot. Barbara Szczubełek
Myszyniec
Długie (gm. Czarnia)
Lelis - pierwsze spotkanie
Olszewo-Borki
Chorzele
Lelis - spotkanie drugie

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl