Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców - rozwój działalności gospodarczej / zachowanie dziedzictwa (08-22.06.2020)

W dniach od 8 do 22 czerwca 2020 roku odbyły się spotkania szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju. 

Spotkania dotyczyły możliwości dofinansowania operacji na rozwój istniejącej działalności gospodarczej, na których zebrani przedsiębiorcy mogli uzyskać niezbędne informacje na temat warunków i procesu otrzymania wsparcia oraz zadawać pytania szczegółowe.

Odbyły się także spotkania z organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi podjęciem działań w kierunku zachowania dziedzictwa poprzez zorganizowanie inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego oraz organizowania warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych.

Wszystkie spotkania były prowadzone przez Panią Prezes Magdalenę Annę Walijewską.

Bardzo dziękujemy wszystkim zebranym za zainteresowanie i przybycie na spotkania.

fot. Barbara Szczubełek
Myszyniec
Długie (gm. Czarnia)
Lelis - pierwsze spotkanie
Olszewo-Borki
Chorzele
Lelis - spotkanie drugie

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl