"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w celu podpisania umów w ramach projektów grantowych (20.05.2021)

W dniu 20 maja 2021 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umów w ramach projektów grantowych z zakresu zachowania dziedzictwa na obszarze LGD „Kurpsie Razem”.


Pracownicy biura LGD „Kurpsie Razem” zaprosili przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w celu zawarcia umów na:

  • organizację inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego;
  • organizację warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych.


Fot. Edyta Wioletta Ceberek

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl