Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2016


2016-10-14
W dniu 11 października 2016 roku w Wydmusach odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" mające na celu ocenę i wybór wniosków do dofinansowania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.
2016-09-09
Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały zamieszczone nowe formularze dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o przyznanie pomocy na operacje w ramach podejmowania działalności gospodarczej.
2016-09-05
W związku z zakończeniem szkoleń z zakresu pisania wniosków o przyznanie pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 udostępniamy Państwu prezentacje, na podstawie których były omawiane poszczególne dokumenty.
2016-08-30
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
2016-08-08
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu pisania wniosków o przyznanie pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
2016-07-22
W związku z zakończeniem spotkań z mieszkańcami obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" dotyczących dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udostępniamy Państwu prezentację. 
2016-06-17
ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma zaszczyt zaprosić mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania projektów na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.





Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi






copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl