Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Promocja - Aktywizacja - Turystyka - Ochrona Dziedzictwa


2018-11-30
Film promujący Lokalne Grupy Działania Projektu P-A-T-O
2018-10-05
W dniach od 28 września do 1 października 2018 r. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”, LGD „Zielone Sioło” i LGD „Zaścianek Mazowsza” jako Partnerzy projektu współpracy „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa” wspólnie uczestniczyli na Targach Smaki Regionów 2018. 
2018-09-20
W dniu 11 września 2018 r. wraz LGD „Zaścianek Mazowsza” wzięliśmy udział w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez LGD „Zielone Sioło”, w ramach projektu współpracy pn. „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa”
2018-08-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" ogłasza, że w ramach jednego z zadań projektu współpracy pt. "Promocja - Aktywizacja - Turystyka - Ochrona Dziedzictwa" realizowanego w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, będzie udział w Targach Smaki Regionów 2018.
2018-07-03
W dniach 25-27.06.2018 r. w ramach projektu współpracy pn."Promocja - Aktywizacja - Turystyka - Ochrona Dziedzictwa" zorganizowaliśmy warsztaty, których efektem jest Quest po Czarnieńskim Rezerwacie oraz okolicy o wdzięcznej nazwie "Kurpiowska Zaklepka".
2018-06-18
W dniu 18 czerwca 2018 r. Została podpisana umowa na Projekt Współpracy pn. "Promocja - Aktywizacja - Turystyka - Ochrona Dziedzictwa".  
2018-06-05
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” w związku z realizacją Projektu Współpracy pt. „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa” realizowanego w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania ogłasza, że w ramach jednego z zadań projektu współpracy będzie tworzenie Questu w Czarnieńskim Rezerwacie.

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl