Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
 
 
2020-02-24

W dniu 19 lutego 2020 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „ELA” w Wydmusach odbyło się spotkanie w zakresie ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023. Celem warsztatu było uzyskanie informacji zwrotnej na temat dotychczas dofinansowanych i wdrażanych projektów oraz zapoznanie się z oczekiwaniami lokalnej społeczności dotyczącymi przyszłych konkursów, co stanowiło bieżącą analizę procesu wdrażania lokalnej strategii rozwoju, jej efektów oraz zmian w otoczeniu.

2020-02-10
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem" serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
2020-01-21
W dniu 17 stycznia 2020 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem" w celu oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR.
2020-01-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" poszukuje pracownika na  stanowisko pracy ds. obsługi organizacyjnej i kadrowej oraz rozliczeń finansowych
2019-12-20

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 24 grudnia 2019 roku Urząd Miejski w Myszyńcu będzie zamknięty. W związku z powyższym biuro Stowarzyszenia „Kurpsie Razem” będzie w tym dniu nieczynne. 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Magdalena Anna Walijewska

Prezes Zarządu

2019-12-03
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach, wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz możesz być objęty obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO.
2019-11-26
Informujemy, że 22 listopada 2019 roku zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu 9/2019 z zakresu działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.
2019-11-14
W dniu 7 listopada 2019 roku odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” w celu wyboru i oceny grantobiorców w ramach ogłoszonego konkursu nr 8/2019/G w zakresie ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspierania twórczości ludowej i wzmocnienia potencjału turystycznego regionu objętego strategią rozwoju lokalnego w okresie 2017-2023 - wzrost atrakcyjności turystycznej i promocja obszaru objętego lokalna strategia rozwoju.
2019-10-15
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (limit dostępnych środków: 1 750 000,00 PLN)
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
 
 

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl