Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
2020-06-01
Po przerwie w końcu mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania operacji w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
2020-04-14
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, aby skutecznie chronić pracowników i klientów, biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" będzie czynne w godzinach 09:00 - 15:00.
2020-03-12
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" jako ambasador programu FIO Mazowsze Lokalnie informuje, że od 13 marca 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznego konkursu FIO - Mazowsze Lokalnie, w którym do wygrania jest ponad 80 dotacji w wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł. Generator wniosków zostanie uruchomiony 13 marca 2020 roku. 
2020-03-11
W zawiązku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zwiększonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" odwołuje spotkania informacyjne.
2020-02-28
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma zaszczyt zaprosić na spotkanie mieszkańców, w tym organizacje pozarządowe zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania operacji w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
2020-02-24

W dniu 19 lutego 2020 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „ELA” w Wydmusach odbyło się spotkanie w zakresie ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023. Celem warsztatu było uzyskanie informacji zwrotnej na temat dotychczas dofinansowanych i wdrażanych projektów oraz zapoznanie się z oczekiwaniami lokalnej społeczności dotyczącymi przyszłych konkursów, co stanowiło bieżącą analizę procesu wdrażania lokalnej strategii rozwoju, jej efektów oraz zmian w otoczeniu.

2020-02-10
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem" serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
2020-01-21
W dniu 17 stycznia 2020 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem" w celu oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR.
2020-01-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" poszukuje pracownika na  stanowisko pracy ds. obsługi organizacyjnej i kadrowej oraz rozliczeń finansowych
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl