Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
2019-08-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości ludowej i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu objętego LSR – projekt grantowy.
2019-08-01
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma zaszczyt zaprosić na spotkania mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem informacji o najbliższych naborach wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz promocji obszaru poprzez wydanie publikacji promujących obszar Kurpiowszczyzny.
2019-06-14
W dniu 11.06.2019 r. w „Kurpiowskiej Krainie” w Wydmusach Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przywitała partnerską organizację - Lokalną Grupę Działania „Zalew Zegrzyński”, która zorganizowała wyjazd studyjny dla 45 osób.
2019-06-14

Szanowni Państwo!

Zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00018-6933-UM0710030/16 z dnia 17 maja 2016 r., LGD „Kurpsie Razem” złożyło wniosek o podwyższenie wysokości środków finansowych o kwotę 990 000,00 PLN na wsparcie operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

2019-05-28
Koła gospodyń wiejskich również i w tym roku mogą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową na prowadzoną przez nie działalność statutową. Łącznie na ten cel przeznaczono w 2019 r. 40 mln złotych.
2019-03-11

W dniu 22 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie w zakresie ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, lokalni liderzy oraz pracownicy biura LGD. Spotkanie prowadziła Magdalena Walijewska – Prezes LGD „Kurpsie Razem”.

2018-10-05
W dniach od 28 września do 1 października 2018 r. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”, LGD „Zielone Sioło” i LGD „Zaścianek Mazowsza” jako Partnerzy projektu współpracy „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa” wspólnie uczestniczyli na Targach Smaki Regionów 2018. 
2018-10-05
W dniu 26.09.2018 r. jako partnerzy projektu "Kobieta Przedsiębiorcza na Obszarach Wiejskich" wzięliśmy udział konferencji poświęconej tej problematyce. 
2018-09-20
W dniu 11 września 2018 r. wraz LGD „Zaścianek Mazowsza” wzięliśmy udział w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez LGD „Zielone Sioło”, w ramach projektu współpracy pn. „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa”.
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl