Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Stowarzyszenie LGD "Kurpsie Razem"

ul. Plac Wolności 60/31
07-430 Myszyniec
NIP: 758-235-81-33
woj. mazowieckie

Prezes:
Magdalena Anna Walijewska
tel. kom.: +48 517 479 418

Koordynator ds. wdrażania LSR 
Łukasz Samsel
tel. kom.: +48 517 479 418
tel. kom.: +48 507 856 135

Pracownik administracyjno-biurowy
Agnieszka Wróblewska
kurpsierazem@interia.pl
tel. kom.: +48 517 479 418
tel. kom.: +48 507 856 135

Doradcy ds. projektów:
Monika Rydel, Barbara Szczubełek
tel. kom.: +48 507 856 135


Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Stowarzyszenie LGD „Kurpsie Razem” przy ulicy Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kurpsie Razem”.
  2. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie LGD „Kurpsie Razem” w celach realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  3. Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych  oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD "Kurpsie Razem".
Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl