Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
aktualności
2019-07-02
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy nr 1/2019
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" poszukuje pracownika na stanowisko pracy: specjalista ds. organizacyjno - informacyjnych.
2019-06-24
Informacja o godzinach pracy

Szanowni Państwo,


informuję, że od dnia 24 czerwca 2019 r. do odwołania biuro Stowarzyszenia LGD „Kurpsie Razem” będzie czynne w godzinach od 7:00 do 15:00.

2019-06-14
Wizyta studyjna LGD Zalew Zegrzyński na terenie LGD "Kurpsie Razem"
W dniu 11.06.2019 r. w „Kurpiowskiej Krainie” w Wydmusach Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przywitała partnerską organizację - Lokalną Grupę Działania „Zalew Zegrzyński”, która zorganizowała wyjazd studyjny dla 45 osób.
2019-06-14
Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo!

Zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00018-6933-UM0710030/16 z dnia 17 maja 2016 r., LGD „Kurpsie Razem” złożyło wniosek o podwyższenie wysokości środków finansowych o kwotę 990 000,00 PLN na wsparcie operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, informatyzację obszaru i ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl