Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
AKTUALNOŚCI
2020-02-24
Podsumowanie warsztatu refleksyjnego - 19 lutego 2020 r.

W dniu 19 lutego 2020 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „ELA” w Wydmusach odbyło się spotkanie w zakresie ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023. Celem warsztatu było uzyskanie informacji zwrotnej na temat dotychczas dofinansowanych i wdrażanych projektów oraz zapoznanie się z oczekiwaniami lokalnej społeczności dotyczącymi przyszłych konkursów, co stanowiło bieżącą analizę procesu wdrażania lokalnej strategii rozwoju, jej efektów oraz zmian w otoczeniu.

2020-02-10
Warsztat refleksyjny - zaproszenie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem" serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
2020-01-21
Listy operacji wybranych i niewybranych w zakresie rozwoju działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR w ramach konkursu 9/2019
W dniu 17 stycznia 2020 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem" w celu oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR.
2020-01-20
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy nr 1/2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" poszukuje pracownika na  stanowisko pracy ds. obsługi organizacyjnej i kadrowej oraz rozliczeń finansowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, informatyzację obszaru i ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl