Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
AKTUALNOŚCI
2020-06-24
Rekrutacja na szkolenia w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz powierzenia grantu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej oraz realizację projektów grantowych z zakresu zachowania dziedzictwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na szkolenia z zakresu pisania wniosków.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność oraz organizacji pozarządowych z terenu działania LGD "Kurpsie Razem".
2020-06-01
Spotkania informacyjne - czerwiec 2020
Po przerwie w końcu mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania operacji w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
2020-04-14
KOMUNIKAT o zmianie w funkcjonowaniu pracy biura
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, aby skutecznie chronić pracowników i klientów, biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" będzie czynne w godzinach 09:00 - 15:00.
2020-03-12
Nabór do konkursu FIO - Mazowsze Lokanie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" jako ambasador programu FIO Mazowsze Lokalnie informuje, że od 13 marca 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznego konkursu FIO - Mazowsze Lokalnie, w którym do wygrania jest ponad 80 dotacji w wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł. Generator wniosków zostanie uruchomiony 13 marca 2020 roku. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, informatyzację obszaru i ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl