"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Informacja monitorująca

Szanowni Beneficjenci ,

Realizując operację w zakresach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia tj. podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój działalności gospodarczej, Informacje Monitorujące z Realizacji Biznesplanu/ Informacje po Realizacji Operacji składane są w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.

Poniżej zamieszczamy Informacją Monitorującą z Realizacji Biznesplanu/ Informację po Realizacji Operacji wraz z instrukcją.

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl