"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
2011-11-11
W dniu 20 listopada 2015r. o godz. 13:00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej.
Spotkanie jest organizowane w ramach przygotowań dokumentu jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 w ramach inicjatywy LEADER i dotyczy .....
2011-11-10
Poniżej znajdują się wstępnie opracowane procedury wyboru operacji, oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteria wyboru. 
2011-11-10
Poniżej znajdują się wstępnie opracowane procedury wyboru operacji, oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteria wyboru. 

Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl