"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
2018-02-06
W dniu 13 lutego br. o godz. 12.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym "ELA"Elżbieta i Mirosław Żebrowscy, Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem". 
2017-12-27
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
2017-11-06
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma zaszczyt zaprosić mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania projektów na rozwój działalności gospodarczej oraz powierzenie grantu na organizację kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
2017-10-19
W dniu 13 października 2017 roku w Wydmusach odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" mające na celu ocenę i wybór wniosków do dofinansowania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
2017-10-16
Informujemy, że od dnia 16.10.2017 roku na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały udostępnione nowe formularze wniosków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
2017-02-16
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
2017-01-11
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że trwa proces uzgadniania zaproponowanych zmian do LSR oraz procedur oceny i wyboru operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz oceny i wyboru grantobiorców, a także regulaminu pracy Zarządu.
2016-08-30
Ogłoszenie Nr: 1/2016
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
2016-08-23
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko pracy:

Specjalista ds. organizacyjno-informacyjnych
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl