"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
2016-04-15
Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" została wybrana do realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023.
2015-12-31
W dniu 29 grudnia br. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”. Obradom przewodniczyła Prezes Stowarzyszenia Pani Magdalena Walijewska. 
2015-12-31
W środę, 30 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru gmin: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki. Zgodnie z Regulaminem konkursu wyboru LSR dokonuje się w terminie czterech miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków.

2015-11-28
Konsultacje społeczne odbywały się w kilku etapach. Przeprowadzonych zostało m.in. dziewięć spotkań warsztatowych w każdej z gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”. We wszystkich spotkaniach wzięło udział 190 osób. Procentowy udział uczestników spotkań ze względu na przynależność do danego sektora był bardzo wyrównany.
2015-11-28
W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego do biura LGD wpłynęło 25 ankiet, które zostaną wykorzystane przy opracowywaniu zasad monitorowania i ewaluacji LSR. Ankietowani wskazywali głównie na transparentność i przejrzystość procesu ewaluacji, aż 96% uznało za konieczne publikowanie wyników z oceny realizacji LSR na stronie internetowej. 
2015-11-22
W dniu 20 listopada 2015r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”. Spotkanie miało na celu wyłonienie grup osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ustalenie narzędzi komunikacyjnych w odniesieniu do grup defaworyzowanych. 
2015-10-25
Spotkanie grupy roboczej
W dniach 15 i 21.10.2015 r. w biurze Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju.
Głównym tematem było omówienie wyników konsultacji społecznych dotyczących diagnozy obszaru LGD oraz prezentacja wstępnej koncepcji celów i przedsięwzięć LSR planowanej do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2015-09-12
W dniach 17-31 sierpnia 2015r. w gminach: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki zostały przeprowadzone spotkania informacyjne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. 
2015-08-03
Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" została wybrana do realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach Strategii zapraszamy do śledzenia Nas na facebook'u, oraz sprawdzania naszej strony internetowej, gdzie będą zamieszczane informacje o spotkaniach, szkoleniach oraz naborach wniosków.
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl