"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum

2015-08-03
Budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
Ogłoszenie o wyborze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" została wybrana do realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach Strategii zapraszamy do śledzenia Nas na facebook'u, oraz sprawdzania naszej strony internetowej, gdzie będą zamieszczane informacje o spotkaniach, szkoleniach oraz naborach wniosków.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl