"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum

2015-11-28
Wyniki badania ankietowego
W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego do biura LGD wpłynęło 25 ankiet, które zostaną wykorzystane przy opracowywaniu zasad monitorowania i ewaluacji LSR. Ankietowani wskazywali głównie na transparentność i przejrzystość procesu ewaluacji, aż 96% uznało za konieczne publikowanie wyników z oceny realizacji LSR na stronie internetowej. Efektem przeprowadzonych badań było również określenie częstotliwości procesu ewaluacji, zasad komunikowania z Beneficjentami oraz sposobu angażowania społeczności lokalnej w proces wdrażania, monitorowania, ewaluacji oraz aktualizacji strategii rozwoju lokalnego. Poniżej znajdują się wstępne elementy podlegające ewaluacji i monitoringowi, prosimy zgłaszanie swoich uwag do dnia 11 grudnia br. w biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kurpsierazem@interia.pl


Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsicopyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl