"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum

2011-11-10
Zasady wyboru operacji oraz kryteria wyboru
Poniżej znajdują się wstępnie opracowane procedury wyboru operacji, oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteria wyboru. Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz o zgłaszanie uwag do dnia 20 listopada br. w biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kurpsierazem@interia.pl
50a301b607c23d1f4ebaa4fb1102e8e9

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl