"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Warsztaty z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz gry na instrumentach muzycznych

W ramach przedsięwzięcia "Kurpiowszczyzna - moja mała Ojczyzna" zrealizowano projekt grantowy pt. "Organizowanie warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz gry na instrumentach muzycznych na terenie LGD " Kurpsie Razem" w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie kultywowania i wzmocnienia tradycji społeczności lokalnej.
Kółko Rolnicze "Zręczne Ręce" - warsztaty z zakresu wycinanki kurpiowskiej, kierca z grochu i słomy, bukietu kurpiowskiego, gwiazdki robionej na szydełku oraz pisanki woskiem pisanej.
Koło Gospodyń Wiejskich w Pupkowiźnie - warsztaty garncarskie.
Kółko Rolnicze "Nad Rozogą" w Łęgu Starościńskim - warsztaty z tworzenia kierca, z rzeźby w drewnie oraz z wyplatania wieńca.
Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - warsztaty z rzeźby w drewnie.
Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca - warsztaty z wycinanki, kierca, haftu, plecionkarstwa i garncarstwa.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. A. Kopcia w Baranowie - warsztaty z nauki gry na harmonii pedałowej i skrzypcach.
Ochotnicza Straż Pożarna w Brodowych Łąkach - warsztaty z rzeźby w drewnie.
Koło Gospodyń Wiejskich "Zagajnica" w Łodziskach - warsztaty z wykonywania kwiatów z bibuły, bukietów, palm, szydełkowania, haftowania, strzyżenia, wycinanki, wykonywania kierca z grochu oraz wieńca dożynkowego z kłosów zboża.
Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas - warsztaty z lepienia byśków kurpiowskich, nowych latek, kopania bursztynu i zielarstwa ludowego.
Stowarzyszenie Kulturalne "Kurpianka" - warsztaty z tradycyjnego śpiewu kurpiowskiego.
Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Kurpiowskiej - warsztaty z rzeźby w drewnie.
Zespół Folklorystyczny Kurpiowszczyzna - warsztaty z tańca ludowego dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie Gminy Myszyniec.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej "PUSZCZA" w Lelisie - warsztaty z nauki gry na skrzypcach.

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl