"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
aktualności
2023-12-05
Listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach konkursu 15/2023
W dniu 28 listopada 2023 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" w celu oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach ogłoszonego konkursu nr 15/2023 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez podejmowanie działalności gospodarczej.
2023-09-12
Ogłoszenie Nr 15/2023 dotyczące możliwości składania wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.
2023-09-08
Szkolenia w zakresie pisania wniosków - podejmowanie działalności gospodarczej (28.08.2023 - 01.09.2023)
Na przełomie sierpnia i września 2023 r. odbyły się szkolenia w zakresie pisania wniosków w ramach zbliżającego się konkursu na podejmowanie działalności gospodarczej.
2023-09-05
Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców - podejmowanie działalności gospodarczej (09-25.08.2023)
Między 9 a 25 sierpnia 2023 r. przeprowadzone zostały spotkania szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem", które dotyczyły możliwości pozyskania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, informatyzację obszaru i ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl