"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
aktualności
2024-04-12
"Domowy wypiek chleba na zakwasie"
W dniu 10 kwietnia 2024 r. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, którego przedstawicielem była Pani Patryca Dzięcioł mieliśmy przyjemność zorganizować warsztat pn.: "Domowy wypiek chleba na zakwasie" dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem".  
2024-04-11
Budowanie marki lokalnej
W dniu 18 kwietnia 2024 r. odbędzie się spotkanie o tematyce rozwoju turystyki na Kurpiach, organizowane przez Lokalną Grupę Działania "Kurpsie Razem" wraz z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.
2024-03-28
Szkolenie warsztatowe pt.: "Produkcja serów podpuszczkowych"
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

serdecznie zapraszają

mieszkańców obszaru LGD "Kurpsie Razem"

na szkolenia warsztatowe pt.: "Produkcja serów podpuszczkowe".

2024-03-28
Szkolenie warsztatowe pt.: "Domowy wypiek chleba na zakwasie".
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

 serdecznie zapraszają 

mieszkańców obszaru LGD "Kurpsie Razem" 

na szkolenie warsztatowe pt.: "Domowy wypiek chleba na zakwasie"


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, informatyzację obszaru i ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl