"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
aktualności
2024-07-04
Konkurs fotograficzny dla mieszkańców Mazowsza !
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO z Grzybowa organizuje Konkurs fotograficzny dla mieszkańców Mazowsza!
2024-06-27
Małe projekty Interreg Europa Środkowa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" informuje, że w październiku ruszy nabór na projekty małej skali w programie Interreg Europa Środkowa.

2024-06-03
Wyjazd studyjny "Zagórzańskie Dziedziny"
W dniach 24-26 maja 2024 r. odwiedziliśmy region, na którym powstała i świetnie działa marka lokalna Zagórzańskie Dziedziny.
2024-05-13
Wyjazd Studyjny
Uwaga !

Ruszyły zapisy na wyjazd studyjny do Kasiny Wielkiej, gm. Mszana Dolna w celu poznania marki lokalnej "Zagórzańskie Dziedziny". 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, informatyzację obszaru i ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl