"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
aktualności
2023-09-12
Ogłoszenie Nr 15/2023 dotyczące możliwości składania wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.
2023-09-08
Szkolenia w zakresie pisania wniosków - podejmowanie działalności gospodarczej (28.08.2023 - 01.09.2023)
Na przełomie sierpnia i września 2023 r. odbyły się szkolenia w zakresie pisania wniosków w ramach zbliżającego się konkursu na podejmowanie działalności gospodarczej.
2023-09-05
Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców - podejmowanie działalności gospodarczej (09-25.08.2023)
Między 9 a 25 sierpnia 2023 r. przeprowadzone zostały spotkania szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem", które dotyczyły możliwości pozyskania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.
2023-08-31
Oferta pracy - pracownik ds. wdrażania LSR
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" poszukuje pracownika na stanowisko pracy - pracownik ds. wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, informatyzację obszaru i ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl