"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
   ...  
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
 
2019-09-04
W związku z zakończeniem spotkań z mieszkańcami obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" dotyczących dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz powierzenia grantu udostępniamy Państwu prezentację. 
2019-08-29
Zapraszamy do udziału w regionalnym konkursie granatowym "Równać szanse" organizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
2019-08-22
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zaprasza zainteresowanych do rekrutracji na szkolenia dotyczące pisania wniosku o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej oraz powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
2019-08-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości ludowej i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu objętego LSR – projekt grantowy.
2019-08-01
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma zaszczyt zaprosić na spotkania mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem informacji o najbliższych naborach wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz promocji obszaru poprzez wydanie publikacji promujących obszar Kurpiowszczyzny.
2019-06-14
W dniu 11.06.2019 r. w „Kurpiowskiej Krainie” w Wydmusach Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przywitała partnerską organizację - Lokalną Grupę Działania „Zalew Zegrzyński”, która zorganizowała wyjazd studyjny dla 45 osób.
2019-06-14

Szanowni Państwo!

Zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00018-6933-UM0710030/16 z dnia 17 maja 2016 r., LGD „Kurpsie Razem” złożyło wniosek o podwyższenie wysokości środków finansowych o kwotę 990 000,00 PLN na wsparcie operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

2019-05-28
Koła gospodyń wiejskich również i w tym roku mogą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową na prowadzoną przez nie działalność statutową. Łącznie na ten cel przeznaczono w 2019 r. 40 mln złotych.
2019-03-11

W dniu 22 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie w zakresie ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, lokalni liderzy oraz pracownicy biura LGD. Spotkanie prowadziła Magdalena Walijewska – Prezes LGD „Kurpsie Razem”.

Strona:
 
 
1
   ...  
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
 

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl