"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Skrzatolandia

2022-02-14
Opracowanie i wydanie Gry Memory
W ramach zadania wspólnego projektu współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" oraz Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze opracowano oraz wydano Grę Memory przedstawiającą lokalne zasoby z obszaru partnerów projektu.
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał promocyjny opracowany przez Lokalną Grupę Działania - Przyjazne Mazowsze i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem". Projekt pt. "Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Skrzatolandia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania" objętego PROW 2014-2020.


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl