"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2023-08-31
Oferta pracy - pracownik ds. wdrażania LSR
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" poszukuje pracownika na stanowisko - pracownik ds. wdrażania LSR.

Warunki zatrudnienia:
 • umowa o pracę na czas określony w ramach prac interwencyjnych;
 • okres zatrudnienia: od 01.10.2023 r. - 30.09.2024 r.;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat;
 • system czasu pracy: od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie;
 • miejsce pracy: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem", ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec.

Wymagania konieczne:
 • poziom wykształcenia: minimum średnie;
 • rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce jako osoba bezrobotna;
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • komunikatywność;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane:
 • doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy krajowych i zagranicznych;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w organizacji pozarządowej lub administracji publicznej;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B.

Ogólny zakres obowiązków:
 • przyjmowanie wniosków podczas trwania naboru;
 • obsługiwanie urządzeń biurowych, takich jak komputer, drukarka, kserokopiarka;
 • sporządzanie różnego rodzaju dokumentów, pism, sprawozdań i zestawień oraz nadzorowanie ich obiegu;
 • obsługiwanie poczty tradycyjnej oraz elektronicznej;
 • sumienne wykonywanie poleceń przełożonego;
 • odbieranie telefonów i przeprowadzanie rozmów telefonicznych lub kierowanie ich do odpowiednich pracowników Stowarzyszenia;
 • nadzorowanie i porządkowanie dokumentów Stowarzyszenia;
 • stała współpraca z pozostałymi pracownikami Stowarzyszenia oraz wspieranie ich działań.

Dokumenty aplikacyjne:
 • CV;
 • list motywacyjny (opcjonalnie).

Składanie dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy wysłać na adres e-mail: kurpsierazem@interia.pl do 11 września 2023 r.


Informacje dodatkowe:
Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefoniczne w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacyjnej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.


Dane do kontaktu:
Magdalena Anna Walijewska
tel. 690-902-019copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl