"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Skrzatolandia

2023-03-06
Materiały edukacyjne
W ramach zadania własnego projektu współpracy zakupiliśmy następujące materiały edukacyjne opracowane w stylistyce kurpiowskiej:
1. Filiżanki z grafiką wycinanki kurpiowskiej;
2. Gry karciane:
  • Makao (MAKAO kurpśoske);
  • Piotruś (PŚOTER, CARNY KURPŚ);
3. Kolorowanki dla dzieci;
4. Puzzle.

Wraz z innymi realizowanymi w ramach operacji zadaniami związanymi z Promocją obszaru takimi jak wydanie gry memoryaudiobooka i filmu promocyjnego materiały edukacyjne stanowią ważny element projektu współpracy. Opracowanie i zakup ww. materiałów z wykorzystaniem motywów kurpiowskiej sztuki ludowej ma na celu promocje obszaru LGD "Kurpsie Razem".

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiały edukacyjne opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania" 
PROW 2014-2020 - projekt pn. Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Skrzatolandia.

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl