Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
AKTUALNOŚCI
2020-08-03
Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla organizacji pozarządowych - sierpień 2020 r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma zaszczyt zaprosić na spotkania szkoleniowo-informacyjne organizacje pozarządowe zainteresowane uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania operacji w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
2020-07-20
Szkolenia w zakresie pisania wniosków - rozwój działalności gospodarczej / zachowanie dziedzictwa (13-17.07.2020)

W dniach od 13 do 17 lipca 2020 roku odbyły się  szkolenia dla mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie pisania wniosków w ramach zbliżającego się konkursu dotyczącego rozwoju działalności gospodarczej dla przedsiębiorców oraz podjęciem działań przez organizacje pozarządowe w kierunku zachowania dziedzictwa poprzez zorganizowanie inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego oraz organizowania warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych. Przybliżyliśmy proces uzupełniania wniosków oraz przekazaliśmy informacje na temat niezbędnych załączników.

 


2020-06-24
Rekrutacja na szkolenia w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz powierzenia grantu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej oraz realizację projektów grantowych z zakresu zachowania dziedzictwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na szkolenia z zakresu pisania wniosków.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność oraz organizacji pozarządowych z terenu działania LGD "Kurpsie Razem".
2020-06-23
Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców - rozwój działalności gospodarczej / zachowanie dziedzictwa (08-22.06.2020)
W dniach od 8 do 22 czerwca 2020 roku odbyły się spotkania szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju dotyczące możliwości dofinansowania operacji na rozwój istniejącej działalności gospodarczej oraz działań w kierunku zachowania dziedzictwa poprzez zorganizowanie inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego oraz organizowania warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, informatyzację obszaru i ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl