Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"
jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
aktualności
2018-02-06
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"
W dniu 13 lutego br. o godz. 12.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym "ELA"Elżbieta i Mirosław Żebrowscy, Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem". 
2017-12-27
Rekrutacja na szkolenia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, informatyzację obszaru i ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl