"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2022-03-04
Warsztat refleksyjny
Dnia 28 lutego 2022 r. w "Kurpiowskiej Krainie" w Wydmusach odbył się warsztat, którego celem był monitoring procesu wdrażania LSR - jej efektów i zmian, jakie pojawiły się w otoczeniu. Uzyskane informacje zwrotne na temat dotychczasowych działań i projektów posłużą na wdrażanie kolejnych pomysłów z uwzględnieniem oczekiwań lokalnej społeczności w zakresie przyszłych konkursów, co będzie stanowiło podstawę do wniesienia zmian w lokalnej strategii rozwoju oraz tworzeniu nowej w następnym okresie programowania.

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i cenne wskazówki oraz zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z warsztatu >> TUTAJ

Biuro LGD "Kurpsie Razem" J

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl