Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum


Strona:
 
 
1
   ...  
3
 
4
 
5
 
6
 
 
 
2010-02-11
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków na realizację programu „Grunwald”. Budżet programu wynosi 1000000,00zł. Minimalna wnioskowana kwota to 20000,00zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.
2010-02-02
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2010 roku 
2010-01-19
Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2010” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 
Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. 
2009-12-31
Ruszyła kolejna edycja konkursu „Henkel – zielone granty”, skierowanego do szkół, przedszkoli oraz organizacji pozarządowych i samorządowych, w którym wygrać można fundusze na realizację projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Do zdobycia jest łącznie 20 grantów po 5 tysięcy złotych każdy, ufundowanych przez firmę Henkel Polska. 
2009-10-12
Fundacja Nadzieja z siedzibą w Warszawie zaprasza przedsiębiorców na warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności w biznesie.
2009-07-09
Nabory planowane:

Działanie 3.1 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Działanie 3.4 - Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
2009-06-22
"Kurpiowska Sztuka Ludowa" 
W dniu 26 marca 2009r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kurpiowszczyzna - moja mała ojczyzna - wydanie publikacji „Kurpiowska Sztuka Ludowa”, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury i sztuki w 2009r., zadanie 5. Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, katalogów prezentujących walory turystyczne Mazowsza.
2009-06-22
Aktualizacja i wydanie publikacji „Atrakcje Turystyczne Puszczy Zielonej”

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 16 czerwca wybrał do dofinansowania Naszą ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: Aktualizacja i wydanie publikacji „Atrakcje Turystyczne Puszczy Zielonej” w zakresie upowszechniania turystyki w II półroczu 2009r., zadanie 5. Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, katalogów prezentujących walory turystyczne Mazowsza.
Strona:
 
 
1
   ...  
3
 
4
 
5
 
6
 
 
 
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl