Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" jest organizacja pozarządową, która łączy podmioty społeczne, gospodarcze oraz samorządy we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju 9 gmin:
  • Baranowo
  • Chorzele
  • Czarnia
  • Jednorożec
  • Kadzidło
  • Lelis
  • Łyse
  • Myszyniec
  • Olszewo-Borki.


Mapa przedstawia obszar działania LGD Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"

Organizacja jest zorganizowana w formule Lokalnej Grupy Działania – charakterystycznej dla podejścia typu Leader.
LGD „Kurpsie Razem” ma charakter otwarty i pozwala na włączanie kolejnych podmiotów prawnych z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Sposób rozszerzenia lokalnej grupy działania określają przepisy §7 i §13 Statutu. Zgodnie z nimi członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie, jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna zainteresowana rozwojem celów Związku oraz posiadająca faktyczną możliwość ich realizacji. Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być Członkami Wspierającymi Związek.

Organizacja realizuje swoje cele statutowe, głównie poprzez pozyskiwanie funduszy na realizację projektów społecznych. Od początku swojego istnienia LGD zrealizowało z sukcesem dwa duże projekty, które były współfinansowane z funduszy strukturalnych UE: Przedszkola bez granic (Europejski Fundusz Społeczny) i Kurpiowszczyzna - produkty markowe (Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej). 

LGD realizuje również zadania publiczne z zakresu kultury, edukacji i turystyki, pozyskując na ten cel pieniądze w formie dotacji celowych z budżetów gmin partnerskich oraz samorządu województwa mazowieckiego, wsparcie finansowe dla organizacji oferują również podmioty prywatne i osoby fizyczne.

Nad prawidłowością realizowanych zadań czuwa biuro LGD w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Usytuowanie obszaru działania Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" na terenie województwa mazowieckiego


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl