"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Skrzatolandia

2022-03-18
Film promujący obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"
Przedstawiamy Państwu film promujący obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem, który został zrealizowany jako zadanie własne Stowarzyszenia w ramach projektu współpracy o akronimie CERS z Lokalną Grupą Działania - Przyjazne Mazowsze w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania" objętego PROW 2014-2020. 
Film ukazuje walory kulturowe, przyrodnicze, turystyczne oraz rozwój gospodarczy obszaru wchodzącego w skład LGD "Kurpsie Razem".

Serdecznie zapraszamy do oglądania. 
Link do filmu znajduje się >>TUTAJ<<


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Film promujący opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl