"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2018

2018-04-19
Lista operacji w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz rozwiązań innowacyjnych – projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych
W dniu 13 kwietnia 2018r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” w celu wyboru i oceny grantobiorców w ramach ogłoszonego konkursu nr 6/2018/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz rozwiązań innowacyjnych – projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych


W wyniku oceny Zarządu Stowarzyszenia 4 operacje/projekty zostały uznane za zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem". Poniższe operacje zostały wybrane do dofinansowania, ponieważ spełniają wymagania wskazane w ogłoszeniu oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków.


W wyniku oceny Zarządu Stowarzyszenia 1 operacja/projekt została uznana za niezgodną ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem".

Protokół z Posiedzenia Zarządu 6/2018/G
Lista operacji wybranych do finansowania
Lista operacji niewybranych do finansowania

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl