"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Skrzatolandia

2022-02-28
Umowa o przyznanie pomocy na Projekt Współpracy podpisana.
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pod nazwą "Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Skrzatolandia" mająca na celu: aktywizację mieszkańców obszaru poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego Skrzatolandia oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i promocję obszaru objętego LSR - cel zostanie utrzymany przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 


W dniu 15 lutego 2022 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na Projekt Współpracy pn. "Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Skrzatolandia". Partnerem Stowarzyszenia LGD "Kurpsie Razem" w realizacji projektu współpracy jest Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze. Operacja realizowana jest w ramach działania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt ma na celu: aktywizację mieszkańców obszaru poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego Skrzatolandia oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i promocję obszaru objętego LSR. Zadanie wspólne projektu współpracy obejmuje utworzenie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego pod nazwą Skrzatolandia - budowy placów zabaw na terenie gmin wchodzących w obszar działania obu Lokalnych Grup Działania. Place zabaw na terenie obszaru działania LGD "Kurpsie Razem" powstaną w następujących miejscowościach: Baranowo (gmina Baranowo), Czarnia (gmina Czarnia), Gnaty (gmina Lelis), Dylewo (gmina Kadzidło), Drężęk (gmina Myszyniec), Niskie Wielkie (Chorzele), Ulatowo-Pogorzel (gmina Jednorożec).
Utworzenie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego przyczyni się do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu oraz stworzy warunki kształtowania postaw społecznych wśród najmłodszych. 

Kolejnym zadaniem wspólnym dla obu Lokalnych Grup Działania jest opracowanie i wydanie Gry Memory, która przedstawia wybrane zasoby lokalne z obszaru partnerów projektu współpracy.

Zadania własne Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" w ramach Projektu to:
  • wydanie "Polsko-angielskiego Przewodnika turystycznego POKOCHAJ KURPIE" autorstwa Mirosława Grzyba i Iwony Choroszewskiej-Zyśk w formie audiobooka.


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl