"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum

2011-11-11
Spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej
W dniu 20 listopada 2015r. o godz. 13:00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej.

Spotkanie jest organizowane w ramach przygotowań dokumentu jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 w ramach inicjatywy LEADER i dotyczy identyfikacji grup społecznych (defaworyzowanych i wykluczonych), które korzystają ze wsparcia oferowanego przez OPS-y.

Bardzo proszę o przybycie jednej osoby z danej gminy, która jest pracownikiem OPS i posiada wiedzę merytoryczną przydatną w kontekście zagadnień problemowych, które poruszane są w scenariuszu spotkania.

Osoba prowadząca panel: Aneta Maria Ertman.

Poniżej znajduje się scenariusz spotkania.


Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego Fokus

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl