"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2020

2020-06-24
Rekrutacja na szkolenia w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz powierzenia grantu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej oraz realizację projektów grantowych z zakresu zachowania dziedzictwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na szkolenia z zakresu pisania wniosków.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność oraz organizacji pozarządowych z terenu działania LGD "Kurpsie Razem".

Terminy i miejsca spotkań:

1. 13 lipca 2020 r. - Sala Konferencyjna na I piętrze Dworca PKS, ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
godz. 9:00 - szkolenie dla przedsiębiorców (rozwój działalności gospodarczej)
godz. 11:30 - szkolenie dla organizacji pozarządowych (projekty grantowe)

2. 14 lipca 2020 r. - Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis
godz. 9:00szkolenie dla przedsiębiorców (rozwój działalności gospodarczej)
godz. 11:30 - szkolenie dla organizacji pozarządowych (projekty grantowe)

3. 15 lipca 2020 r. - Gminny Ośrodek Kultury, ul. Władysława Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo-Borki
godz. 9:00 - szkolenie dla przedsiębiorców (rozwój działalności gospodarczej)
godz. 11:30 - szkolenie dla organizacji pozarządowych (projekty grantowe)

4. 16 lipca 2020 r. - Centrum Aktywizacji Lokalnej, Długie 13, 07-431 Czarnia
godz. 9:00 - szkolenie dla przedsiębiorców (rozwój działalności gospodarczej)
godz. 11:30 - szkolenie dla organizacji pozarządowych (projekty grantowe)

5. 17 lipca 2020 r. - Lokalny Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 5, 06-330 Jednorożec
godz. 11:30 - szkolenie dla przedsiębiorców (rozwój działalności gospodarczej)
godz. 14:00 - szkolenie dla organizacji pozarządowych (projekty grantowe)

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

1. Zgłoszenie uczestnictwa w formie karty rekrutacyjnej  - wypełnioną kartę należy wysłać na adres doradcakurpsierazem@interia.pl (kartę można wypełnić ręcznie, a następnie zeskanować/sfotografować lub wypełnić elektronicznie, a następnie przesłać na podany adres e-mail).

2. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie 10 lipca 2020 r.

3. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do posiadania wstępnie wypełnionego wniosku i biznesplanu (do pobrania TUTAJ w punkcie "I. Operacja w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)", a w przypadku projektów grantowych wniosku o powierzenie grantu (dostępny poniżej w załączniku).

UWAGA!! 
Szkolenia mają charakter zamknięty. Liczba osób uczestniczących w szkoleniu jest ograniczona i wynosi 15 osób. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu w budynkach bez barier architektonicznych - w tym osoby niepełnosprawne - proszone są o wcześniejszy kontakt z biurem.

Nieprzekraczalny termin składania wniosku: 9 lipca 2020 r.

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udziela: 

Barbara Szczubełek - doradca ds. projektów
tel. 507 856 135
e-mail: doradcakurpsierazem@interia.pl

Karty rekrutacyjne do pobrania poniżej.

KARTA REKRUTACYJNA - organizacje pozarządowe
KARTA REKRUTACYJNA - organizacje pozarządowe
KARTA REKRUTACYJNA - przedsiębiorcy
KARTA REKRUTACYJNA - przedsiębiorcy
Wniosek o powierzenie grantu

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl