"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum

2016-08-23
Pracownik na zastępstwo
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko pracy:

Specjalista ds. organizacyjno-informacyjnych


Warunki zatrudnienia:
 • Umowa o pracę na zastępstwo
 • Okres zatrudnienia: od 05 września 2016r. do 31 grudnia 2017r.
 • Wymiar czasu pracy: pełen etat
 • System czasu pracy: od poniedziałku do piątku, 8 godz. dziennie

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy:
 • Poziom wykształcenia: co najmniej wyższe zawodowe
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej sześciomiesięczny staż w pracy w organizacji pozarządowej na podobnym stanowisku
Uprawnienia/umiejętności:
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym lub lokalnym, posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania, posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych, znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • znajomość procedur administracyjnych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku, niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows, umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Ogólny zakres obowiązków:
 • prowadzenie działań informacyjnych i organizacyjnych związanych z obszarem objętym strategią rozwoju lokalnego, realizacją strategii oraz działalnością Stowarzyszenia,
 • prowadzenie spraw kancelaryjnych i biurowych,
 • udzielanie informacji o działalności Stowarzyszenia – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 • przygotowywanie udziału Stowarzyszenia w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji Stowarzyszenia,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia,
 • innych prac wynikających z bieżących działań Biura Stowarzyszenia.
Wymagane dokumenty:
 • CV zawodowe,
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie (skan lub kserokopia).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane zatrudnieniem, są proszone o przesłanie dokumentów na adres mailowy: kurpsierazem@interia.pl lub dostarczenie ich do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) do dnia 31 sierpnia 2016r. do godz. 16:00.

Dane do kontaktu: mail: kurpsierazem@interia.pl, tel: 517-479-418 lub 690-902-019.

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl