"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum

2015-09-12
Podsumowanie przeprowadzonych spotkań informacyjnych
W dniach 17-31 sierpnia 2015r. w gminach: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki zostały przeprowadzone spotkania informacyjne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Spotkania odbywały się według przedstawionego poniżej programu w oparciu o prezentację multimedialną i materiały warsztatowe:

  1. Rejestracja uczestników/uczestniczek.
  2. Podstawowe złożenia PROW 2014-2020 (obszary wsparcia, beneficjenci przewidziani do objęcia pomocą, planowane kwoty oraz sposób udzielenia pomocy finansowej).
  3. Diagnoza potrzeb mieszkańców ważnych z punktu widzenia, poprawy jakości życia mieszkańców (Ankieta).
  4. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT).
  5. Przerwa.
  6. Propozycje projektów, których realizację powinno uwzględnić się w nowej LSR, wstępny podział projektów ze względu na charakter oraz tematykę.
  7. Wstępne wyznaczenie wizji, misji oraz celów LSR oraz inne kwestie istotne dla opracowania LSR – panel dyskusyjny.

Efektem finalnym spotkania było utworzenie wstępnej analizy SWOT obszaru LSR (mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń) oraz wstępne określenie celów LSR.


Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl